Πως και πότε πρέπει να γίνονται τα μνημόσυνα;

1ον) Στις καθωθισμένες ήμερες. Στις ώρισμένες ημέρες νά τελήται. Στις 3, στις 9, στις 40, στο έξάμηνα και στο χρόνο. Άλλά και σέ κάθε χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε θέλουν οι συγγενείς και φίλοι καλάν είναι νά τελούν Μνημόσυνο. Ή ομολογία τοϋ Πατριάρχου Μητροφάνους, όπως είδαμε, λέγει: «Εύχόμεθα ούν ύπέρ τών άποιχομένων (άπελθόντων) όνομαστί μέν ύφ’ …

Η Μητρόπολή μας συγκεντρώνει ελαιόλαδο για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας και Συρίας!

†Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατέρες καί Ἀδελφοί,​ ​​ Ἐν «καρδίᾳ συντετριμμένῃ καί τεταπεινωμένῃ» ζοῦμε τούς μεγάλους σεισμούς, μέ τίς χιλιάδες τῶν νεκρῶν καί τίς χιλιάδες χιλιάδων τῶν ἀστέγων στήν Τουρκία καί στή Συρία. Βλέπουμε, στίς τηλεοράσεις καί …