Η Αγία καί Μεγάλη Εβδομάδα: Πορεία πρός τήν Ανάσταση

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η εβδομάδα πρίν τό Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τούς πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες κι αυτό γιατί, όπως μας εξηγεί ο Άγ. Ιω. ο Χρυσόστομος, μεγάλα καί κοσμοσωτήρια γεγονότα συνέβησαν στή διάρκειά της. Κέντρο αυτών τών γεγονότων είναι βεβαίως τά Άγια καί άχραντα Πάθη, η θεόσωμη Ταφή καί η ένδοξη Ανάσταση τού Κυρίου. Γιά τή …